PROGRAM

Fredag 5 november
11:00 Utställningen öppnar
12:00 Utställningen invigs av grundaren till Postiljonen AB
– Claes Arnrup
12:30 Presentation av FACIT Norden 2022
– Gunnar Lithén
14:00 Presentation av XpoNAT 15
Ringtyp: ”Sweden – Circle Type Stamps 1872-1879”
Värd: Göta Frimärken AB, Presentatör: Jonas Hällström
Medverkande: Åke Rietz som presenterar sin samling Ringtyp.
15:00 ”En Open-samlares vedermödor”
– Margaretha von Bahr
18:00 Utställningen stänger

Lördag 6 november
10:00 Utställningen öppnar
11:00 Tre Kronor 1938-1969, seriens nyanser 
– Kjell Nilson
12:00 Bältespännarna Bältespännarfilateli – vad är det?
– Lars Liwendahl
Bältespännar ANTIKRUNDA
– Besökare kan få hjälp med värdering av svåridentifierade märken (lokalpost, stämpelmärken, brevmärken etc.)
13:00 SSPD Tjänsteförsändelser 1920-1990
– Valter Skenhall
Hur hantera balansen mellan traditionell filateli och posthistoria?
Monteringstips för utställare i gränslandet.
– Mats Ingers
Tidiga brev mellan Sverige och Frankrike fram till 1855.
– Rikard Azelius
17:00 Utställningen stänger

Söndag 7 november

10:00 Utställningen öppnar
10:00-13:00 Utställarna möter juryn
11:00 SKF-barn i Fjärran Östern
– Gunnar Dahlstrand
12:00 Stämpeldatabasen SDB
Idag innehåller SDB cirka 100.000 st. stämpelposter.
Uppdatering sker kontinuerligt. Just nu tillförs ångbåts- och
järnvägsstämplar. Demonstration och frågor.
– Hans-Ove Aldenbrink
13:00 Posten längs Simrisbanan
– Hans-Uno Hansson
15:00 Utställningen stänger