VÄLKOMMEN ATT STÄLLA UT PÅ ESLÖVIA 2021

Vad hände 1951? I den stora världen invigs FN skrapan i New York och Danmark börjar som första nordiska land att sända reguljära TV sändningar. Winston Churchill återväljs till premiärminister i Storbritannien.I Sverige beslutade Stockholm om ett prov med parkeringsautomater och lagstadgad semester utökas från två till tre veckor. På lite närmare håll så vinner MFF Allsvenskan. Då bildas även Eslövs frimärksklubb som senare byter namn till Eslövs frimärks- och vykortsklubb. Detta för att visa det utökade intresseområdet. Det är i egenskap av ordförande för denna klubb som jag välkomnar alla intresserade till Eslövia 2021.

VÄLKOMMEN ATT STÄLLA UT PÅ ESLÖVIA 2021

Att arrangera denna utställning kräver många krafter, dels det goda samarbetet med klubbarna i Malmö, Lund, Sjöbo och Ystad som fortsätter från de tidigare utställningarna. Dels stödet från Sveriges Filatelistförbund (SFF) och Sveriges Frimärksungdom (Sfu). Och inte att förglömma våra sponsorer med Postiljonen i spetsen. Med detta vill jag välkomna alla till Eslövia 2021 och hoppas vi får en fin utställning.
Ulf Nilsson
Ordförande Eslövia 2021

Bulletin 1

I Bulletin 1 kan du läsa om reglerna för att ställa ut.
OBS! ny datum 5 - 7 november 2021

Eslövia 2021 specialreglemente uppdaterat 20210410.pdf
Eslövia 2021 Bulletin 1 uppdaterad 20210410.pdf
anmälningsblankett Eslövia 2021_ny datum.pdf